Iwwert de Portail

Éditeur

De nationale Portail fir Bedeelegungsprozeduren zu Lëtzebuerg ass Eegentum vum lëtzbebuerger Staat an gëtt vum Zenter fir Informatiounstechnologien vum Staat (CTIE) éditéiert.

Zil  

De Portail ass déi zentral Ulafstell fir den Abléck an ëffentlech Bedeelegungsprozeduren sou wéi an déi offiziell Avisen zu dëse Prozeduren.   

De Portail gëtt lafend aktualiséiert an reegelméisseg Qualitéitskontrollen ënnerzunn.

Bei Froen zum Portail an sengem Inhalt klickt w.e.g. hei.

Redaktionellt Konzept

De Portail ass een Deel vun de Projeten an Initiativen vun der Regierung fir d'Digitaliséierung an d'Vereinfachung vun den administrativen Prozeduren. Well et eng grouss Zuel vu verschiddenen Gesetzestexter gëtt wou eng ëffentlech Bedeelegungsprozedur virgeschriwwen ass, ass et momentan net méiglech fir all Prozedur komplett digital unzebidden. D'Weiderentwécklung vum Portail muss deemno vun der Reform, Schrëtt fir Schrëtt, vun deenen eenzelen Gesetzestexter begleet ginn. Dobäi sollt de Fokus och op d'Froe vun der sozialer an der digitaler Inklusioun geriicht ginn.

Partner

Dëse Portail ass eng Initiativ vum Ministère fir Digitaliséierung an gouf an Zesummenaarbecht mam CTIE ëmgesat (Hosting, Berodung, Support, Grafik, Entwécklung an Qualitéitssécherung).

Qualitéitssëcherung an Accessibilitéit  

D'Auteure vum Site sinn drop beduecht fir e méiglechst héijen Niveau un Qualitéit an Accessibilitéit unzebidden.  

De Site baséiert op de Recommandatiounen vum Renow-Norméierungssystem (Norméierungssystem fir d'Internetsäiten vun der Lëtzebuerger Regierung).

Déi lëtzebuergesch Regierung huet d'Ambitioun fir hir Internetsäiten engem méiglechst breede Public zougänglech ze maachen. Méi Informatiounen iwwert d'Politik vun der Accessibilitéit (op Franséisch) fannt dir um Site renow.public.lu.  

Dëse Site gouf no dësen Prinzippien entwéckelt an mir verflichten eis d'Zougänglechkeet vun den Inhalter weider ze verbesseren fir dass dëse Site keng Diskriminéierung am Bezuch op den Informatiounszougang ausüübt. Wann dir Problemer mam Zougang zu Informatiounen hutt, kënnt dir Iech mam Renow-Team a Verbindung setzen.

Last update